Samadhi

 

înapoi/vissza

“ A szamádhi jelenti a gyakorló számára a keresés végét. A számádhiba meditációja tetőpontján lép be, amikor teste és érzékei annyira elnyugszanak, mintha cask aludna, miközben szellemi képességei és érteleme olyan világosak, mintha ébren lenne, jóllehet minden tudatállapoton túllépett. A szamádhi állapotában lévő személy teljesen éber és tudatos.

Ilyenkor szakad fel a jógi szívéből a Lélek éneke, ahogyan azt Shankarácsárja Átma satkam-jában megénekelte.

A lélek éneke

Se értelem, se elme nem vagyok, se én, se gondolat,

Nem lehet látni, hallani, szagolni, s nem képesek kifejezni szavak:

Nem vagyok a fényben, a szélben, nem tartalmaz fold és az ég –

Megtestesült tudatosság és gyönyör vagyok, mely az üdvözüétekben él.

 

Nincs nevem, nincs életem, nem járnak át az életszelek,

Testi hüvely nem zár magába, s nem alakítottak az elemek:

Nem beszélek, nincs testi hordozóm, nics se kezem, se lábam –

Tiszta tudatosság és gyönyör vagyok, az üdv a felbomlásban.

 

Letettem gyűlöletet és szenvedélyt, vágyat és hamis tudást legyőztem;

Nincs bennem önérzet és hiúság, s irigységtől mentes a szívem:

Túl minden hiten, szabadságon, gazdagságon és vágyakon –

Tiszta tudatosság és gyönyör a lényem, s magamat üdvbe burkolom.

 

Az erény és bűn nem az örökségem, se a fájdalom, se az élvezet,

Szentírás, zarándokút, áldozat és imádkozás – ez mind belőlem ered:

Nem én vagyok az étel, sem az evés, s a táplálkozó sem én vagyok –

Tiszta tudatosság és gyönyör a lényem, kiben az örök üdv ragyog.

 

Nincs bennem aggódás a haláltól, nem osztanak meg faji ellentétek,

Sohasem béklyózott születés, és szülő nem hívott még gyermekének:

Nincs rokonom, se barátom; se tanítvány, se mester nem vagyok –

Tiszta tudatosság és gyönyör a lényem, s az örök üdvbe olvadok.

 

Nem vagyok tudott, se tudás, se tudó, alaktalanság az alakom,

Benne lakozom az érzékekben, s azok mégsem az otthonom:

Kiegyensúlyozott, tiszta derűmben nem vagyok se kötött, se szabad –

Tiszta tudatosság és gyönyör vagyok, s belőlem örök üdv fakad. “

B.K.S. Iyengar, Light on Yoga

Comments are closed.