Yama


  1. Ahimsza – erőszakmentesség…az erőszak félelemből, gyengeségből, tudatlanságból vagy nyugtalanságból gerjed. Megfékezéséhez leginkább arra van szükség, hogy szabadok legyünk a félelemtől. E szabadság elnyeréséhez meg kell változtatnunk életszemléletünket és át kell formálnunk tudatunkat. Ha az emberek megtanulják, hogy inkább a valóságban és az alapos vizsgálatban bizzanak, semmint  a tudatlanságban és feltevésekben, akkor az erőszak nem tudd teret nyerni
  2. Szatja – igazsághoz való hűség, Mahatma Gandhi szavaival: Az Igazság Isten és Isten az igazság…ha egy olyan ember, aki az igazságban megszilárdult, tiszta szívből imádkozik, akkor a dolgok is, melyekre szüksége van, valóban eljutnak hozzá, amint azok tényleg nélkülözhetetlenné válnak számára. Aki szilárdan az igazságban gyökerezik, az akkor is elnyeri cslekedetei gyümölcsét, ha látszólag semmit sem tesz érte
  3. Asztéja – ne lopj… aki engedelmeskedik a „ne lopj” parancsolatának, az minden kincs bizalomra érdemes letéteményesévé válik
  4. Brahmacsarja – szexuális önmegtartoztatás…akiben megszilárdul a brahmacsarja, abban hatalmas életerő és energia ébred, bátorság és erőteljes értelmi képességek bontakoznak ki benne, amelyek segítségével képessé válik arra , hogy az igazságtalanság bármely formájával szemben felvegye a harcot.
  5. Aparigraha – gyűjtögetéstől való tartózkodás…az aparigraha gyakorlásával a jógi annyira egyszerüvé teszi az életét, amennyire csak lehetséges, s a tudatát arra képezi hogy ne érezze semminek a hiányát vagy elvesztését.

                                                                                     B.K.S Iyengar, Light on Yoga

 

Comments are closed.